KS MAS Zlínský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Zlínského kraje

Přihlásit se

Aktuality

Školení VHODNÉ FUNGOVÁNÍ A ZAPOJENÍ NÁSTROJŮ ÚZEMNÍCH POLITIK

Rubriky:Aktuality

Národní síť Místních akčních skupin České republiky ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS Zlínského kraje pořádá 8. 12. 2014 školení členské základny a dalších partnerů na téma VHODNÉ FUNGOVÁNÍ A ZAPOJENÍ NÁSTROJŮ ÚZEMNÍCH POLITIK. 8. prosince 2014 Hotel Vega | Pozlovice 99, 763 21 Luhačovice | Luhačovské Zálesí 12:30 …
Celý příspěvek

Podpora Zlínského kraje místním akčním skupinám

Rubriky:Aktuality

V roce 2014 poskytl Zlínský kraj Místním akčním skupinám působících ve Zlínském kraji návratnou finanční výpomoc v celkové výši 8,1 mil. Kč zaměřenou na podporu místních akčních skupin v roce 2014 a přípravu MAS na období 2014-2020. Dotaci čerpalo celkem 19 MAS působících ve Zlínském kraji.

Podpora Zlínského kraje místním akčním skupinám

Rubriky:Aktuality

V roce 2013 poskytl Zlínský kraj Místním akčním skupinám působících ve Zlínském kraji dotaci v celkové výši 1,3 mil. Kč na zpracování Integrovaných strategií rozvoje území místních akčních skupin pro období 2014 – 2020. Dotace byla poskytnuta 13 MAS ve výši 100 tis. Kč: -          MAS Hornolidečska -          MAS Horňácko a Ostrožsko …
Celý příspěvek