KS MAS Zlínský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Zlínského kraje

Přihlásit se

Aktuality

Volba do orgánů NS MAS

Dne 21.1.2019 byli na Valné hromadě Krajské sítě NS MAS Zlínského kraje voleni zástupci Krajské sítě Zlínského kraje do orgánů NS MAS. Členem Výboru NS MAS byl zvolen Aleš Lahoda (MAS Hornolidečska, z.s.), předseda KS MAS Zlínského krajeJako náhradník člena Výboru byla zvolena Ing. Vladimíra Vondráčková (MAS Jižní Haná, o.p.s.), místopředsedkyně KS MAS ZK.

Školení VHODNÉ FUNGOVÁNÍ A ZAPOJENÍ NÁSTROJŮ ÚZEMNÍCH POLITIK

Rubriky:Aktuality

Národní síť Místních akčních skupin České republiky ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS Zlínského kraje pořádá 8. 12. 2014 školení členské základny a dalších partnerů na téma VHODNÉ FUNGOVÁNÍ A ZAPOJENÍ NÁSTROJŮ ÚZEMNÍCH POLITIK. 8. prosince 2014 Hotel Vega | Pozlovice 99, 763 21 Luhačovice | Luhačovské Zálesí 12:30 …
Celý příspěvek

Podpora Zlínského kraje místním akčním skupinám

Rubriky:Aktuality

V roce 2014 poskytl Zlínský kraj Místním akčním skupinám působících ve Zlínském kraji návratnou finanční výpomoc v celkové výši 8,1 mil. Kč zaměřenou na podporu místních akčních skupin v roce 2014 a přípravu MAS na období 2014-2020. Dotaci čerpalo celkem 19 MAS působících ve Zlínském kraji.

Podpora Zlínského kraje místním akčním skupinám

Rubriky:Aktuality

V roce 2013 poskytl Zlínský kraj Místním akčním skupinám působících ve Zlínském kraji dotaci v celkové výši 1,3 mil. Kč na zpracování Integrovaných strategií rozvoje území místních akčních skupin pro období 2014 – 2020. Dotace byla poskytnuta 13 MAS ve výši 100 tis. Kč: -          MAS Hornolidečska -          MAS Horňácko a Ostrožsko …
Celý příspěvek